Prism Award -פרס

מאז 2005, מעניקה ICF את ה""International Prism Award, פרס אשר חוגג ומעלה על נס עסקים וארגונים שבנו תרבויות אימון חזקות. 

בשנת 2022 בחרה ICF להעניק את הפרס לחברת אינטל העולמית. מתוך נימוקי הוועדה:
" אינטל הינה ארגון בינלאומי שבסיסו בארה"ב. הארגון יוצר טכנולוגיה במטרה לשפר את החיים של כל אדם על פני כדור הארץ ומהווה אבן בוחן אמיתית של השפעה ואחריות חברתית.

האימון היווה זרז לשינוי העמוק שעושה אינטל – כזה הכולל המצאה מחדש הן של העסק והן של התרבות הארגונית שלה. עם למעלה מ-120,000 עובדים, 15,000 מנהלים והרבה יותר מאשר 3,000 שכבר קיבלו אימון מאז שהוכנסה התוכנית לפעולה לפני למעלה מ-15 שנה, הארגון וההנהלה שלו נוכחו בערך של האימון בקידום ההצלחה העסקית של החברה ושגשוגה כמובילה בתחומה. מנהיגות אינטל הצהירה שאימון לא רק שהפך חלק בלתי נפרד מהתרבות הארגונית של החברה, הוא גם מבדל תחרותי אמיתי. אינטל בוחרת להשקיע  באוםן עקבי בגישת אימון מותאמת המאפשרת מעורבות מוגברת של כוח העבודה ופיתוח ושימור כישרונות."

על מנת להיות ראוי לפרס זה, על עסק או ארגון למלא אחר התנאים הבאים:

  • לעמוד בסטנדרטים מקצועיים מחמירים
  • להתמודד בהצלחה עם יעדים אסטרטגיים משמעותיים
  • לעצב תרבות ארגונית מבוססת אימון
  • להניב השפעה חיובית ניכרת ומדידה.

ICF מחויבת לקידום מקצוע האימון על ידי הצבת סטנדרטים אתיים גבוהים, מתן הסמכה בלתי תלויה ובניית רשת עולמית של מאמנים בעלי הסמכה במגוון תחומי אימון.

כ- 40,000 חבריה אשר ממוקמים ביותר מ -70 מדינות מחויבים למטרה משותפת והיא להגביר את המודעות לאימון, להתנהל על פי אמות מידה גבוהות של אינטגריטי מקצועי ולהמשיך ללמוד ולהתפתח כך שיוכלו להציע ללקוחותיהם שירות עדכני ומגוון המתבסס על מחקרים פורצי דרך ושיטות עבודה מוכחות.