מיומנות ליבה

מודל מיומנויות הליבה המעודכן של ICF (אוקטובר 2019)

תרגם מאנגלית: רוני גרובר

מבוא

אחרי שנתיים של איסוף וניתוח נתונים על הפרקטיקה האימונית, מכריזה ICF על מודל מיומנויות ליבה עדכני. המודל מבוסס על עדויותיהם של יותר מ- 1300 מאמנים ברחבי העולם, כולל חברי הארגון ומאמנים שאינם חברי הארגון. אלה מייצגים מגוון של גישות אימוניות, הכשרה רב גונית, סגנונות אימון שונים ורמות ניסיון שונות. תוצאות המחקר אישרו, כי גם היום, רובו של מודל המיומנויות הקודם של ICF, אשר פותח לפני כמעט 25 שנה, נותר רלוונטי וחשוב. יחד עם זאת, העדכון מציע דגשים משמעותיים בנושאים כמו התנהלות אתית ושמירת סודיות, החשיבות של שמירה על הלך רוח אימוני והתנהלות רפלקטיבית מתמשכת, אבחנה מובהקת בין רמות שונות של הסכמים אימוניים וסוגי שותפויות בין מאמן ללקוח וכן, דגש על חשיבותה של מודעות לתרבות, להקשר ולמערכת שסובבת את הלקוח. כל אלה, משקפים את המרכיבים המרכזיים של הפרקטיקה האימונית כיום וישמשו סטנדרטים חזקים ומקיפים יותר למקצוע האימון בעתיד.

א. תשתית

1. המאמנ/ת מנכיח את העיסוק באתיקה

הגדרה: הבנה ויישום עקביים של סטנדרטים ואתיקה אימונית.

1.1 מפגין יושרה וכנות אישית ביחסי הגומלין עם לקוחות, נותני חסות ובעלי עניין.

1.2 רגיש לזהות של המתאמן שלו, לסביבתו, לחוויות שלו, לערכים והאמונות שלו.

1.3 משתמש בשפה מתאימה ומכבדת כלפי הלקוחות וצידי ג' [נותני חסות ובעלי עניין רלוונטיים].

1.4 מציית לקוד האתי של ICF ושומר על ערכי הליבה שלו.

1.5 שומר על סודיות המידע של לקוחותיו תוך כיבוד ההסכמים עם בעל עניין והחוקים הרלוונטיים.

1.6 מקפיד על ההבחנות בין אימון, יעוץ, פסיכותרפיה ומקצועות תמיכה אחרים.

1.7 מפנה לקוחות לאנשי תמיכה אחרים להתאם לצורך.

2. המאמנ/ת מגלם בהתנהגותו את הלך הרוח של מקצוע האימון

הגדרה: פיתוח ושמירה על דפוסי חשיבה פתוחים, סקרנים, גמישים וממוקדי לקוח.

2.1 מכיר בכך שלקוחות אחראים לבחירות שלהם.

2.2 עוסק בלימוד והתפתחות מתמשכים.

2.3 מפתח באופן קבוע יכולת רפלקטיבית שתאפשר לו לשפר את יכולת האימון שלו.

2.4 נשאר מודע ופתוח להשפעה שעשויה להיות להקשר ולתרבות, על עצמו ועל אחרים.

2.5 משתמש במודעות שלו לעצמו ובאינטואיציה שלו לטובת הלקוחות.

2.6 מפתח ושומר על היכולת לווסת את רגשותיו.

2.7 מתכונן נפשית ורגשית למפגשי האימון.

2.8 פונה, במידת הצורך, לבקש עזרה ממקורות חיצוניים.

ב. יצירה משותפת של יחסים

3. המאמנ/ת מבסס ומשמר הסכמים

הגדרה:  משתף פעולה עם הלקוח ועם בעלי העניין הרלוונטיים, לשם יצירת הסכמים ברורים אודות מערכות היחסים, התהליך, התכניות ומטרות האימון. המאמן מבסס הסכמים לכל מפגש אימוני וכמו כן לתהליך כולו.

3.1 מסביר מהו אימון (ומה הוא לא) ומתאר את התהליך ללקוח ולבעלי עניין רלוונטיים.

3.2 יוצר הסכמה לגבי מה ראוי שיקרה במערכת היחסים ומה לא , מה כוללת ההתקשרות ומה לא ומחדד את גבולות האחריות של הלקוח ובעלי העניין הרלוונטיים.

3.3 מגיע להסכם לגבי קווים מנחים ופרמטרים ספציפיים של מערכת היחסים האימונית כמו: לוגיסטיקה, תנאי תשלום, דרכי קביעת פגישות ומשך האימון וכן נהלים לגבי האופן בו יסתיים התהליך, האופן בו תשמר בו הסודיות והאפשרות לשיתוף אחרים במידע שיעלה בתהליך.

3.4 משתף פעולה עם הלקוח ובעלי העניין הרלוונטיים בכדי לקבוע מטרות ותוכנית אימון כוללת לתהליך.

3.5 משתף פעולה עם הלקוח בכדי לוודא התאמה הדדית.

3.6 משתף פעולה עם הלקוח כדי לזהות או לאשר מחדש את מה שירצה להשיג בפגישה.

3.7 משתף פעולה עם הלקוח בכדי להגדיר את מה שהלקוח מאמין שיידרש להתייחס אליו או לפתור, על מנת לממש את מה שביקש להשיג בפגישה הנוכחית.

3.8 משתף פעולה עם הלקוח כדי להגדיר או לאשר מחדש מדדי הצלחה, עבור מה שהלקוח היה רוצה להשיג במפגש הספציפי או בתהליך האימון כולו.

3.9 משתף פעולה עם הלקוח לשם ניהול הזמן והמיקוד של המפגש.

3.10 ממשיך את האימון בכיוון התוצאה הרצויה שהגדיר הלקוח, אלא אם הלקוח מציין אחרת.

3.11 משתף פעולה עם הלקוח על מנת לסיים מערכת היחסים האימונית באופן יכבד את התהליך וההתנסות.

4. המאמנ/ת מטפח יחסי אמון ובטחון.

הגדרה:  משתף פעולה עם הלקוח ליצירת סביבה בטוחה ותומכת המאפשרת ללקוח לשתף בחופשיות. מתחזק מערכת יחסים של כבוד ואמון הדדי.

4.1 מחפש את ההקשר הרחב שיאפשר לו להבין את הלקוח על זהותו, סביבתו, חוויותיו, ערכיו ואמונותיו. 

4.2 מפגין כבוד לזהותו של הלקוח, לרבות תפיסותיו, סגנונו ודרך הביטוי שלו ומתאים את תהליך האימון ללקוח

4.3 מוקיר ומכבד את כישוריו הייחודיים, את תובנותיו של הלקוח ואת העבודה שהשקיע בתהליך 

4.4 מפגין תמיכה, אמפתיה ואכפתיות כלפי הלקוח

4.5 מוקיר ותומך בלקוח כשהוא מבטא רגשות, תפיסות, דאגות, אמונות והצעות

4.6 מפגין פתיחות ושקיפות כאמצעי לבטא פגיעות ולבנות אמון עם הלקוח.

5. המאמנ/ת שומר על נוכחות אימונית

הגדרה: מודע ונוכח באופן מלא עם הלקוח, תוך שהוא משתמש בסגנון פתוח, גמיש, מנומק ובטוח.

5.1 נותר ממוקד, עירני, אמפאתי ורספונסיבי ללקוח.

5.2 מפגין סקרנות לאורך כל תהליך האימון.

5.3 מנהל את רגשותיו כך שיישאר נוכח עם הלקוח.

5.4 מגלה בטחון בעבודה עם רגשות עזים שמפגין הלקוח לאורך תהליך האימון. 

5.5 נינוח במרחב של "אי ידיעה".

5.6 יוצר או מאפשר מרחב לשקט, עצירה והתבוננות.

ג. תקשורת יעילה

6. המאמנ/ת מקשיב באופן פעיל

הגדרה: מתמקד במה שאומר ושאינו אומר הלקוח, בכדי להבין לעומק את מה שהלקוח מתקשר ובכדי לתמוך בביטוי העצמי שלו, בהקשר הרחב של כל המערכות שאותן הוא מייצג.

6.1 לוקח בחשבון את ההקשר של זהותו, סביבתו, חוויותיו, ערכיו ואמונותיו של הלקוח בכדי להגביר את יכולתו להבין את מה שהלקוח מנסה להעביר לו.

6.2 משקף או מסכם את דברי הלקוח על מנת לוודא בהירות והבנה.

6.3 מזהה וחוקר כאשר יש מעבר למה שהלקוח מתקשר.

6.4 מבחין, מכיר ובוחן את רגשות הלקוח, את השינויים באנרגיה שלו ואת הסימנים המילוליים או ההתנהגותיים שלו.

6.5 ממזג את מילותיו של הלקוח, את טון הדיבור ושפת הגוף שלו, לכדי הבנה של המשמעות המלאה של מה שהלקוח מתקשר. 

6.6 מבחין במגמות התנהגותיות ורגשיות של הלקוח על מנת לזהות דפוסים ותימות חוזרות לאורך המפגשים.

7. המאמנ/ת מעורר מודעות

הגדרה: מסייע ללקוח להשיג תובנות ולמידה באמצעות שימוש בכלים וטכניקות כמו שאילת שאלות עוצמתיות, שקט, מטאפורות ואנלוגיות.

7.1 שוקל את ניסיונו של הלקוח לפני שמחליט מה עשוי להיות הכי שימושי עבורו.

7.2 משתמש באתגור של הלקוח כאמצעי לעורר מודעות ותובנות.

7.3 שואל את הלקוח שאלות אודות דרך המחשבה, הערכים, הצרכים, הרצונות והאמונות שלו.

7.4 שואל את הלקוח שאלות שעוזרות לו לחקור מעבר לגבולות החשיבה הנוכחית שלו.

7.5 מזמין את הלקוח לשתף את החוויה שלו נכון לאותו הרגע.

7.6 שם לב למה שעובד, בכדי שיוכל לשפר את ההתקדמות של הלקוח.

7.7 מתאים את הגישה האימונית בהתאם לצרכי הלקוח.

7.8 מסייע ללקוח לזהות את הגורמים שמשפיעים על דפוסי ההתנהגות, החשיבה או הרגש ברגע זה או בעתיד.

7.9 מזמין את הלקוח ליצור רעיונות אודות הדרך בה יוכל להתקדם ואודות מה הוא מוכן או מסוגל לעשות לשם כך.

7.10 תומך ביכולתו של הלקוח למסגר מחדש את נקודת המבט שלו.

7.11 משתף את הלקוח באבחנות, תובנות ורגשות שעולים בו, על מנת ליצור עבור הלקוח אפשרויות ללמידה חדשה, כל זאת מבלי להיקשר אליהם.

ד. טיפוח של למידה וגדילה

8. המאמנ/ת מסייע לצמיחה של הלקוח

הגדרה: משתף פעולה עם הלקוח במטרה להפוך למידה ותובנה לפעולה ופועל לקידום האוטונומיה של הלקוח בתהליך האימון.

8.1 פועל  ביחד עם הלקוח על מנת לשלב מודעות, תובנות ולמידה חדשה לתוך תפיסת עולמו ודרכי ההתנהגות שלו.

8.2 משתף פעולה עם הלקוח לשם עיצוב מטרות, פעולות ומדדים ללקיחת אחריות אשר יחדיו ירחיבו למידה חדשה.

8.3 מכיר ותומך באוטונומיה של הלקוח בעיצוב היעדים, הפעולות והדרך שלו ללקיחת אחריות.

8.4 תומך בלקוח בזיהוי תוצאות אפשריות או למידה מתוך צעדים ופעולות שזוהו.

8.5 מזמין את הלקוח לשקול כיצד לנוע קדימה כולל התעכבות על משאבים, מעגלי תמיכה וחסמים אפשריים.

8.6 משתף פעולה עם הלקוח בסיכום הלמידה והתובנות בתוך או בין מפגשי האימון.

8.7 חוגג את התקדמות הלקוח והצלחותיו.

8.8 משתף פעולה עם הלקוח בסגירת המפגש.

מודל מיומנויות הקודם (11 מיומנויות)

א. הנחת יסודות

1. עמידה בהנחיות אתיות וסטנדרטים מקצועיים

הגדרה: הבנת כללי האתיקה והסטנדרטים של אימון אישי והיכולת ליישם אותם בכל סיטואציה של אימון.

1.1 מבין ומפגין באמצעות התנהגותו את הסטנדרטים ההתנהגותיים של ICF.

1.2 מבין ופועל על-פי כל ההנחיות האתיות של ICF.

1.3 יכול להביע בצורה ברורה את ההבדלים בין אימון, ייעוץ, פסיכותרפיה ומקצועות טיפוליים אחרים.

1.4 מפנה את הלקוח לאנשי מקצוע אחרים כאשר ההפניה לטובת הלקוח ובידיעה כי ישנם משאבים נוספים המתאימים לצרכיו.

 

2. ביסוס ההסכם האימוני

הגדרה: היכולת להבין מה נדרש באינטראקציה עם הלקוח, ולהגיע להסכמה עם הלקוח לגבי תהליך ומערכת היחסים האימונית.

2.1 משוחח עם הלקוח באופן יעיל על הנושאים הקשורים ליחסי מאמן/מתאמן (כגון: מקום המפגש, מחיר, תכנון פגישות, שילוב אנשים אחרים במסגרת האימון וכד'). 

2.2 מגיע להסכמה לגבי מה מוצע ביחס מאמן/מתאמן, מה האחריות של המאמן ומה האחריות של הלקוח. 

2.3 קובע מה מידת ההתאמה בין שיטת האימון המוצעת לבין הצרכים של הלקוח המיועד.

ב. עיצוב הדדי של יחסי מאמן/מתאמן

3. בניית אמון ואינטימיות עם הלקוח

הגדרה: יכולת ליצור סביבה חיובית ובטוחה אשר יוצרת אמון וכבוד הדדיים מתמשכים

3.1 מראה דאגה אמיתית לרווחתו של הלקוח ולעתידו. 

3.2 מפגין באופן רציף יושרה, כנות ויושר. 

3.3 יוצר הסכמים ברורים ומקיים הבטחות. 

3.4 מפגין כבוד לפרספקטיבות, לדרכי הלמידה ולהוויה של הלקוח. 

3.5 תומך ומחזק בעקביות התנהגויות חדשות, כולל אלה הדורשות נטילת סיכונים ופחד מכישלון. 

3.6 מבקש רשות לאמן את הלקוח בתחומים חדשים ורגישים.

4. נוכחות אימונית

הגדרה: היכולת להיות מודע באופן מלא, וליצור באופן ספונטני מערכת יחסים עם הלקוח, באמצעות סגנון פתוח, גמיש ובטוח.

4.1 נוכח וגמיש בתהליך האימון, "רוקד את הרגע" עם הלקוח. 

4.2 אינטואיטיבי ומאמין ביכולת שלו לפעול על-פי תחושת בטן. 

4.3 פתוח למצב של חוסר ידיעה וללקיחת סיכונים. 

4.4 רואה דרכים רבות לעבודה עם הלקוח, ובוחר בזמן אמת את הדרך הכי יעילה. 

4.5 משתמש בהומור ביעילות על-מנת ליצור אווירה קלילה ואנרגטית. 

4.6 יכול בביטחון לשנות נקודות מבט ולהתנסות באפשרויות חדשות לפעולה. 

4.7 מפגין בטחון עצמי בעבודה עם רגשות עזים, ומצליח לנהל את עצמו ולהימנע ממעורבות רגשית.

ג. תקשורת יעילה

5. הקשבה פעילה

הגדרה: היכולת להתמקד באופן מלא במה שאומר או לא אומר הלקוח,  להבין את משמעות דבריו בקונטקסט של רצונותיו ותשוקותיו ולתמוך בביטוי העצמי שלו.

5.1 קשוב ללקוח ולאג'נדה שלו ולא לאג'נדה האישית של עצמו עבור הלקוח. 

5.2 קשוב לדאגות, מטרות, ערכים ואמונות לגבי מה אפשרי ומה אינו אפשרי. 

5.3 מבחין בין מילים, טון דיבור ושפת גוף. 

5.4 מסכם, מנסח מחדש ומשקף את דברי הלקוח בכדי להבטיח בהירות והבנה.

5.5 מעודד, מקבל, חוקר ונותן תוקף לביטויי הרגש, התפיסה, הדאגות, האמונות וההצעות של הלקוח.

5.6 משתמש ומשלב בתהליך את ההצעות והרעיונות של הלקוח. 

5.7 מבין את ה"שורה התחתונה" שמנסה הלקוח להעביר ומסייע לו להגיע לשם ללא הזדקקות לסיפורים ארוכים ומלאי פרטים.

5.8 מצליח לנהל את עצמו כך שיאפשר ללקוח לשחרר רגשות או לאוורר את הסיטואציה ללא שיפוטיות וקיבעון, על מנת להיות מסוגל להתקדם לשלב הבא.

6. תשאול עוצמתי

הגדרה: היכולת לשאול שאלות שחושפות את המידע אשר נדרש בכדי להטיב בצורה מכסימלית את מערכת היחסים האימונית שבין המאמן ללקוח.

6.1 שואל שאלות המשקפות הקשבה פעילה והבנה של תפיסתו של הלקוח. 

6.2 שואל שאלות המעודדות גילוי עצמי, תובנה, התחייבות או יציאה לפעולה (כלומר, שאלות המאתגרות את הנחות היסוד של הלקוח). 

6.3 שואל שאלות "פתוחות" היוצרות בהירות, יותר אפשרויות או למידה חדשה. 

6.4 שואל שאלות המקרבות את הלקוח למה שהוא מבקש לעצמו, ולא שואל שאלות המבקשות מהלקוח להצטדק או לנבור בעברו.

7. תקשורת ישירה

הגדרה: היכולת לתקשר ביעילות במהלך מפגשי האימון ולהשתמש בשפה היוצרת את ההשפעה המיטבית על הלקוח.

7.1 נותן משוב ברור, בהיר וישיר.

7.2 ממסגר מחדש ומנסח על מנת לעזור ללקוח להבין נושא מפרספקטיבה אחרת.

7.3 מסביר באופן ברור מה הם יעדי האימון, מטרת המפגש והכוונה של כל טכניקה או תרגיל.

7.4 משתמש בשפה באופן הולם, ומכבד את הלקוח (ללא דעות קדומות, גזענות, ללא שפה שימוש בשפה טכנית או "ז'רגון"). 

7.5 משתמש במטפורות ואנלוגיות על מנת להדגים נקודה או לצייר תמונה מילולית

ד. סיוע בלמידה והשגת תוצאות

8. יצירת מודעות

הגדרה: היכולת לשלב ולהעריך מידע ממקורות מרובים וליצור פרשנות שתעזור ללקוח לפתח מודעות ולהגיע למטרות אליהם הוסכם.

8.1 מצליח לראות את חששותיו של הלקוח מעבר למה שנאמר מבלי ל"התמכר" לתיאוריו של הלקוח.

8.2 מעורר חקירה ליצירת הבנה, מודעות ובהירות גדולים יותר.

8.3 מזהה עבור הלקוח את דאגותיו הבסיסיות, את תבניות החשיבה הקבועות והאופייניות לו, את ההבדל בין עובדות ופרשנות ואת השוני בין מחשבות, אמונות ופעולות.

8.4 עוזר ללקוח לגלות בעצמו מחשבות, אמונות, תפיסות, רגשות ומצבי רוח חדשים היכולים לחזק את יכולתו לפעול ולהשיג את מה שחשוב לו.

8.5 מתקשר ללקוח פרספקטיבות רחבות יותר ומשרה תחושת מחויבות לשינוי נקודות מבט ומציאת אופציות חדשות לפעולה. 

8.6 עוזר ללקוחות בראייה אינטגרטיבית של נושאים המשפיעים עליהם ועל ההתנהגות שלהם (מחשבות, רגשות, גוף ורקע).

8.7 מביע תובנות ללקוח בדרכים שמשמעותיות עבורו.

8.8 מזהה תחומי חוזק מרכזיים אל מול תחומים עיקריים של למידה וצמיחה, ומצביע עבור הלקוח במהלך האימון על הנקודות החשובות.

8.9 מבקש מהלקוח להבחין בין נושאים טריוויאליים וחשובים, בין התנהגויות תלויות מצב לבין התנהגויות אשר חוזרות על עצמן, כאשר מתגלה פער בין מה שהלקוח אומר לבין מה שהוא עושה.

9. עיצוב פעולה

הגדרה: היכולת ליצור ביחד עם הלקוח, הזדמנויות ללמידה מתמשכת, במהלך האימון ובעבודה/חיים האישיים ולייזום פעולות חדשות שיובילו ביעילות לתוצאות הרצויות.

9.1 מקיים סיעור מוחות ומסייע ללקוח להגדיר התנהגויות שיאפשרו לו להפגין, לתרגל ולהעמיק למידה חדשה.

9.2 מסייע ללקוח להתמקד ובאופן עקבי לבדוק נושאים ספציפיים והזדמנויות מרכזיות למטרות שנקבעו על-ידי הלקוח.

9.3 מגייס את הלקוח לבחון רעיונות ופתרונות אלטרנטיביים, להעריך אופציות ולקבל החלטות בהתאם.

9.4 מעודד התנסות פעילה וגילוי עצמי של מה שנדון במהלך הפגישות,  באופן מיידי, בחיים או במקום העבודה.

9.5 חוגג את הצלחות הלקוח והאפשרויות שלו לצמיחה עתידית.

9.6 מאתגר הנחות יסוד ופרספקטיבות, על מנת לגרות רעיונות חדשים ולמצוא הזדמנויות חדשות לפעולה.

9.7 מציע נקודות מבט חדשות המתאימות למטרות שנקבעו ובלי להקשר אליהם מזמין את הלקוח לשקול אותן.

9.8 עוזר ללקוח "לעשות זאת באופן מיידי" (Do It Now) במהלך פגישת האימון ונותן תמיכה מיידית.

9.9 מעודד, מותח ומאתגר, אך גם מאפשר קצב נוח ללמידה.

10. תכנון וקביעת מטרות

הגדרה: היכולת לפתח ולשמור תוכנית אימון יעילה ביחד עם הלקוח.

10.1 מארגן יחד עם הלקוח את המידע שנאסף לכלל, תוכנית ומטרות אימוניות שישרתו את תחומי ההתפתחות, הלמידה והחששות העיקריים של הלקוח. 

10.2 יוצר תוכנית עם תוצאות ניתנות למדידה, ברות השגה, ספציפיות, ועם תאריכים לביצוע. עושה שינויים בתוכנית לפי הצורך, ובהתאם לשינויים בתהליך האימון ובהתאם לסיטואציה הספציפית. 

10.3 עושה את השינויים הנדרשים בתוכנית בהתאם לשינוי בסיטואציה או התקדמות בתהליך האימון

10.4 מסייע ללקוח לזהות ולהיעזר במשאבי למידה שונים (ספרים, אנשי מקצוע ואחרים)

10.5 ממוקד בזיהוי ועידוד, כבר בשלבים הראשונים של הצלחה, במקומות שחשובים ללקוח.

11. ניהול ההתקדמות ונשיאה באחריות

הגדרה: היכולת להתמקד במה שחשוב ללקוח, ועדיין להותיר את האחריות בידי הלקוח.

11.1 מבקש מהלקוח בצורה ברורה לנקוט בפעולות שיקרבו אותו למטרותיו המוצהרות.

11.2 מפגין מחויבות לביצוע ע"י בירור עם הלקוח לגבי ביצוע המשימות אותן הלקוח התחייב לבצע בפגישה/ות הקודמות.

11.3 מוקיר את הלקוח על מה שעשה, לא עשה, למד או הבין מאז הפגישה הקודמת.

11.4 מכין, מארגן ועובר עם הלקוח על מידע שהושג בפגישה הקודמת.

11.5 שומר על המיקוד של הלקוח בין הפגישות באמצעות מתן תשומת לב לתוכנית האימון והתוצאות, פעולות שסוכם עליהן ועל הנושאים לפגישות העתידיות.

11.6 מתמקד בתוכנית האימון, אך בה בעת פתוח לשינויים בהתנהגות ופעולות הנובעים מתהליך האימון, ולשינוי כיוון במהלך פגישות.

11.7 מסוגל לנוע בחופשיות בין "התמונה הגדולה" אליה הלקוח מכוון, לבין תפקוד הלקוח בהווה, ובונה קונטקסט לדו-שיח ולכוון הרצוי של הלקוח.

11.8 מעודד שליטה עצמית של הלקוח ודורש שייקח אחריות על פעולות ותוכניות בתוך מסגרת לוח-זמנים שנקבעה.

11.9 מפתח את יכולת קבלת ההחלטות של הלקוח, את יכולתו להתמודדות עם בעיות, ויכולתו להתפתח (קבלת משוב, קביעת סדרי עדיפויות, קביעת קצב הלמידה, למידה מניסיון).

11.10 מעמת את הלקוח, באופן חיובי, כשהוא לא ביצע את המשימות שלקח על עצמו.