יתרונות העבודה עם מאמן מוסמך

הבחירה במאמן מוסמך של ICF, היא דרך בטוחה לדעת שתעברו תהליך עם איש מקצוע איכותי ומקצועי ברמה הגבוהה ביותר.
ארגון ICF, שחוגג בימים אלה 25 שנה הוקם ע"י ראשוני תחום האימון בעולם. הוא חרת על דגלו להיות חוד החנית של המקצוע, לשכלל  את עקרונותיו וכלליו ולפעול לביצור מעמדו כאמצעי יעיל ללמידה והתפתחות. בשל כך, הוא מהווה "תו תקן" מוסכם לתחום האימון בעולם.  

 

הבחירה במאמן מוסמך ICF מבטיחה כי: 

  1. ההסמכה של המאמן שלך שווה להסמכה של טובי המאמנים בעולם.
  2. מסלול ההכשרה של המאמן שלך נבדק ונמצא עומד בסטנדרט בינלאומי גבוה.
  3. למאמן שלך יש נגישות לידע מקצועי וחדשני מרחבי העולם.
  4. דרגתו המקצועית של המאמן שלך משקפת מסורת ארוכת שנים של הקפדה על מצוינות.
  5.  המאמן שלך מחויב ללמידה מקצועית מתמדת כתנאי לחידוש דרגתו המקצועית.
  6. המאמן שלך מחויב לשמירה על כללי אתיקה מקצועיים בסטנדרט בינלאומי.
  7. גישתו המיוחדת, אישיותו וניסיונו של המאמן שלך לא באים על חשבון רמתו המקצועית.