חברות שנהב

חברות שנה"ב (שנת התנסות בסניף) היא הזדמנות נפלאה עבור סטודנטים ומאמנים אשר לא היו חברים בסניף בשלוש השנים האחרונות, לחוות את היתרונות להם זוכים חברים ב-ICF. חברות שנה"ב מוגבלת לשנה (או במקרה של סטודנטים עד סוף תקופת הפרקטיקום שלהם). חברות שנה"ב נועדה לשמש כתחנה בדרך לעבר חברות מלאה ב ICF.

  • במהלך שנת ההתנסות, חבר שנה"ב אינו נחשב בשום צורה שהיא לחבר ב- ICF ויכול ליהנות אך ורק מהפעילויות שמציע הסניף הישראלי, כל זאת בהתאם לתקנון החברות המצורף בתחתית הדף. 

עלות לשנה – 350₪  (השנה מתחילה ב-1 באפריל)

תאריך תחילת החברות עלות תאריך סיום חברות
תשלום אחרי 1 ביולי של שנת החברות 300₪ עבור בין 7-9 חודשי חברות
תשלום אחרי 1 אוקטובר של שנת החברות 250₪ עבור בין 3-6 חודשי חברות
תשלום אחרי 1 בינואר של שנת החברות 200₪ עבור 3 חודשי חברות ומטה

פרטי חשבון הבנק:

אי.סי.אפ ישראל

בנק לאומי, סניף הרצליה 948

מס. חשבון 7114409

החברות תכנס לתוקף רק אחרי קבלת אסמכתא לתשלום בבנק שתשלח ל  icfchapter.israel@gmail.com ואישורה במייל חוזר בלווי ערכת קבלת פנים.

תקנון

אושר ב 15.12.2018

6. משך החברות לא יעלה על שנה*2 ואינה ניתנת להארכה*3. בתום תקופת הניסיון, על מנת ליהנות מהזכויות שמעניקה החברות בצ'פטר, מוזמן כל חבר שעומד בתנאי הסף להפוך חבר מן המניין ב ICF.

1.כל עוד משך הזמן לא יעלה על 3 שנים.
2.שנת כספים מתחילה ב-1 באפריל ומסתיימת ב 31 במרץ בשנה שאחריה.
3.מי שלא השלים שנה מלאה כחבר שנה"ב יוכל להגיש בקשה מיוחדת ע"מ להאריך את חברותו לעוד שנה.
4.ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי החברות בכל עת.