הקוד האתי החדש של ה-ICF

הקוד האתי החדש של ה-ICF

תורגם ע"י אביבה באומל

 הערה:

מסמך זה כולל את (1) ערכי הליבה של ה-ICF וסקירה כללית של עקרונותיו האתיים (חלק ראשון ושני), המהווים חלק בלתי נפרד מהקוד האתי החדש ומאוזכרים בו. ערכי הליבה והעקרונות לא השתנו. (2) את הקוד החדש שנכנס לתוקפו ב-1.1.2020 (חלק שלישי).

המסמך תורגם לעברית לנוחות השימוש בו: בכל מקרה של סתירה או אי התאמה כלשהי – הנוסח באנגלית הוא הקובע. במידה שזיהיתם טעות כלשהי בנוסח המתורגם – אשמח אם תביאו זאת לידיעתי.

תוכן עניינים:

חלק ראשון: ערכי הליבה של ה-ICF.

חלק שני: סקירה כללית של הקוד האתי ושל עקרונותיו.

חלק שלישי: הקוד האתי – כללי ההתנהגות החדשים 

חלק ראשון: ערכי הליבה של ה-ICF *

אנחנו מחויבים לאמינות ולמהימנות, לפתיחות, לקבלה ולפעולה בהתאמה, יחד עם כל קהילת ICF בעולם, לתמוך באופן הדדי בערכים הבאים:

יושרה: אנו תומכים בסטנדרטים הגבוהים ביותר של מקצוע האימון ושל הארגון.

מצוינות: אנחנו קובעים ומפגינים סטנדרטים של מצוינות לאיכותו של האימון המקצועי, לכישורים ולמיומנויות המקצועיים.

שיתוף פעולה: אנחנו מעריכים קשר חברתי ובנייה קהילתית המתרחשת באמצעות שותפות ויצירת הישגים משותפת.

כבוד: אנחנו מכילים רבגוניות ומעריכים שונות ועושר של בעלי העניין שלנו בכל רחבי העולם. אנחנו נותנים עדיפות לאנשים מבלי להתפשר על סטנדרטים, מדיניות ואיכות.

*על פי סעיף 3 לקוד החדש, ארבעת ערכי הליבה הנם בעלי חשיבות זהה.

 

 חלק שני: סקירה כללית של הקוד האתי

 כללי האתיקה הם עקרונות מוסריים מנחים שמסמנים כיצד מאמנים אמורים לפעול  בהתאמה לערכי הליבה של ה- ICF: יושרה, מצוינות, שיתוף פעולה וכבוד.

 

למה אנחנו מצפים מחברי ICF כשהם נוהגים לפי הקוד האתי?

 כדי למצות ולהפיק את הטוב מכול אחד ממאמני ICF, חברי  ICF ומאמניו מתחייבים:

 • להתנהגות בדרך אתית כבסיס למקצוע האימון.
 • ללמידה מתמשכת בתחום האימון, כפי שיידרש.
 • לתור אחרי מודעות עצמית מתמשכת, ניהול ופיקוח עצמי והתפתחות עצמית.
 • להיות פעילים כבני אדם אתיים בכל הממשקים המקצועיים.
 • לשאת באחריות מלאה לאחריות המתחייבת מהיותם חברי ICF.
 • להיות מחויבים למקצוע האימון, לשמש דוגמה בכל מצב הן בכל מה שנוגע למקצוע והן ביחס לקהילה.
 • לתמוך בסטנדרטים הגבוהים ביותר באופן שיציג את מקצוע האימון באופן חיובי.
 • להיות נוכחים באופן מלא בכל אינטראקציה שבה נהיה מעורבים.
 • להכיר ולקיים את החוקים והכללים המשפטיים הרלבנטיים בכל מדינה, רשות מקומית וארגון שלטוני מקומי.
 • לספק מקום בטוח למנחים, לספקי שירות, למאמנים ולמאמנים בתהליכי הכשרה כדי ללמוד, להצטיין אתית ולחתור להפוך למאמנים מקצועיים בשיעור הקומה וברמה הגבוהים ביותר.
 • לאמץ שונות והכללה, להוקיר את העושר של כל בעלי העניין של הארגון ברחבי העולם.
 

חלק שלישי: הקוד האתי החדש של ה-ICF

 הקוד האתי מורכב מחמישה חלקים עיקריים:

 1. מבוא
 2. הגדרות מרכזיות
 3. ערכי הליבה ועקרונות האתיקה של ה-ICF
 4. הסטנדרטים האתיים
 5. התחייבות

 

 1. מבוא

הקוד האתי של ה-ICF מתאר את ערכי הליבה של פדרציית המאמנים הבינלאומית (להלן "ערכי הליבה"), העקרונות וכללי ההתנהגות האתיים לכל מי שמציג עצמו כחבר ICF או כמדריך, מנטור, מנחה או תלמיד בתחום האימון (להלן "ICF פרופסיונלס"). עמידה בכללי ההתנהגות היא הראשונה מבין מיומנויות הליבה של ה-ICF: "להפגין פרקטיקה אתית, להבין וליישם באופן עקבי את האתיקה וכלליה".

 • הקוד האתי מיועד לתמוך ביושרה של ה-ICF ושל מקצוע האימון באשר הוא באמצעות:
 • הגדרת כללי התנהגות שעולים בקנה אחד עם ערכי הליבה ועם עקרונות האתיקה של  ICF.
 • הדרכה של תהליכי רפלקציה, תהליכי למידה ותהליכי קבלת החלטות אתיים.
 • פסיקה ושימור  של סטנדרטים של הארגון באמצעות תהליכי משמעת ((ECR.
 • תשתית אתית להכשרות של ה-ICF בכל התכניות המוכרות על ידו.

 

הקוד חל כל אימת ש-ICF פרופסיונלס מציגים את עצמם ככאלה, בכל סוג של אינטראקציה שקשורה לאימון, ללא קשר לשאלה אם נוצרו יחסי אימון. הקוד מבהיר את המחויבות האתית של ICF פרופסיונלס בתפקידיהם השונים: כמאמנים, כמדריכים, כמנטורים, מנחים או תלמידי אימון בתהליך הכשרה, או אם הם מבצעים תפקיד ניהולי כלשהו בארגון או אם הם הצוות המנהלי שלו (ראו בהגדרות המופיעות בהמשך). למרות שהתהליך המשמעתי רלבנטי אך ורק ל-ICF פרופסיונלס, הרי שגם הצוות המנהלי של הארגון מחויב להתנהגות אתית ולערכי הליבה ולעקרונות האתיים שמשמשים כבסיס לקוד האתי.

האתגר בעבודה באופן אתי משמעותו בכך שהחברים יאתרו, באופן קבוע, מצבים שמחייבים מענה לסוגיות בלתי צפויות, החלטות בדילמות ופתרונות לבעיות. הקוד האתי הזה מיועד לסייע לאותם אלה שכפופים לו באמצעות הכוונתם לגורמים האתיים השונים שיש להתחשב בהם ולעזור בזיהוי דרכי התנהגות ופעולה אתיות חלופיות.

כאשר ICF פרופסיונלס מקבלים על עצמם את הקוד האתי, הם שואפים לפעול באופן אתי גם כאשר הדבר כרוך בקבלת החלטות קשות או מחייב אומץ.

 1. הגדרות מרכזיות:

אימון – שותפות עם לקוחות  בתהליך מעורר מחשבה ויצירתי שמשמש כהשראה כדי למקסם את הפוטנציאל האישי והמקצועי שלהם.

איש מקצוע ICF (Professional/s) או "ICF פרופסיונלס" – יחידים המציגים את עצמם כחברי ICF או בעלי הכרה של הארגון, לרבות בתפקידים של מאמן, מדריך, מנטור, מנחה ותלמיד אימון בתהליך הכשרה.

יחסי אימון – מערכת יחסים שנוצרת על ידי ICF פרופסיונלס ו/או לקוח וספונסר, מכוח הסכם או חוזה המגדיר את ההתחייבויות שלהם ואת הציפיות ההדדיות שלהם.

 לקוח – יחיד, צוות או קבוצה שעוברים תהליך אימון, או מאמן שעובר הדרכה או תהליך מנטורינג או תלמידי אימון בתהליך הכשרה.

מאמן פנים-ארגוני– יחיד המועסק בארגון ומאמן, באופן חלקי או באופן מלא, עובדים של אותו ארגון.

ניגוד עניינים – מצב שבו איש מקצוע ICF מעורב במספר אינטרסים שהשגת אחד מהם עלולה לפעול נגד האחרים או להיות בניגוע עניינים עם האחר. זה יכול להיות שיקול פיננסי, אישי או אחר.

סגל ICF – סגל התמיכה של הארגון המועסקים על פי חוזה על ידי החברה המנהלת המספקת שירותים מקצועיים ומנהליים מטעם ה-ICF.

סגל תמיכה – היחידים שעובדים עבור פרופסיונלס ICF  בתמיכתם בלקוחותיהם.

סודיות – הגנה של כל מידע שנחשף במהלך ו/או עקב ההתקשרות, אלא אם ניתן אישור לגילויו.

ספונסר – הישות (כולל נציגיה) המשלמת עבור שירותי האימון שיסופקו או המארגנת ומגדירה אותם.

קוד – הקוד האתי של ה-ICF.

שוויון (equality)– מצב שבו כל האנשים חווים הכלה, גישה למקורות והזדמנות, ללא כל קשר לגזעם, להשתייכות האתנית שלהם, לאומיות, צבע, מין, נטייה מינית, זהות מינית, גיל, דת, סטטוס הגירה, מוגבלות נפשית, פיזית ותחומים אחרים של שוני אנושי.

שוויון סיסטמי (Systemic equality)– שוויון מגדרי, שוויון על בסיס גזע, וצורות אחרות של שוויון שעוגנו באתיקה, בערכי הליבה, במדיניות, במבנים ובתרבות הקהילתית, הארגונית, הלאומית והחברתית.

 1. ערכי הליבה ועקרונות אתיים של ה-ICF: *

הקוד האתי של ICF מבוסס על ערכי הליבה והפעולות הנגזרות מהם. כל ערכי הליבה הנם בדרגת חשיבות זהה ותומכים זה בזה. ערכים אלו הנם בגדר "שאיפה" ויש להשתמש בהם כדי להבין ולפרש את הכללים. הצפייה היא שכל בעלי המקצוע של הארגון ימחישו ויפיצו את הערכים הללו בכל האינטראקציות שלהם.

 *[ראו את ערכי הליבה והעקרונות האתיים של ה-ICF בעמודים 1 ו-2].

 1. כללי ההתנהגות האתיים:

 הכללים האתיים הבאים מחייבים בפעילויות המקצועיות של כל ICF פרופסיונלס:

 חלק 1 – אחריות ללקוחות.

 כאיש מקצוע ICF:

 1. אני אסביר ואבטיח, לפני כל פגישה ראשונה או במהלכה, שהמתאמן והספונסר מבינים את טבעו ואת ערכו הפוטנציאלי של תהליך האימון, את הגבולות הטבעיים של חובת הסודיות, ההסדרים וההבנות הכספיות וכל תנאי אחר שרלבנטי להסכם האימון.
 2. אני אצור הסכם/חוזה הנוגע לתפקידים, אחריות וזכויות של כל הצדדים המעורבים עם המתאמן והספונסר לפני תחילת תהליך האימון.
 3. אני אשמור ברמות הכי מחמירות/קפדניות על הסודיות עם כל הצדדים כפי שהוסכם. אני אהיה מודע ואפעל בהתאם לכל החוקים הרלבנטיים לאבטחת מידע ולתקשורת בין הצדדים.
 4. אני אדאג להבהיר כיצד המידע יוחלף בין הצדדים המעורבים באינטראקציות של האימון.
 5. אני אבהיר עם הלקוחות, הספונסרים ובעלי העניין את המצבים שבהם לא ניתן יהיה לשמור על סודיות המידע (לדוגמה, פעילות לא חוקית, אם קיימת חובת דיווח על פי החוק או על פי צו או זימון תקפים של בית משפט, אפשרות מוחשית/קרובה של סכנה למתאמן או לאדם אחר וכד').  במצב שבו אני אחשוש, באופן סביר, שאחד או יותר מהמצבים האורים רלבנטי – אני עשוי להיות נדרש לדווח על כך לרשויות.
 6. בעבודתי כמאמן פנים-ארגוני, אני אנהל מצבים של ניגודי עניינים או פוטנציאל לניגוד עניינים עם המתאמנים שלי והספונסרים. הדבר מחייב לטפל בתפקידים הארגוניים, מערכות היחסים, רישומים, סודיות ודרישות דיווח אחרות.
 7. אני אשמור, אאחסן ואשמיד את כל הרישומים, לרבות בקבצים ותקשורת אלקטרוניים שנוצרו במהלך האינטראקציות המקצועיות באופן שיקדם שמירה על סודיות, פרטיות ואבטחת מידע ואעמוד בדרישות החוקים וההסכמים. יתר על כן, אפעל לשימוש ראוי באמצעים הטכנולוגיים ובהתפתחות הטכנולוגיה שעשיתי בהם שימוש במגעים המקצועיים במסגרת שירותי האימון ואהיה מודע לכללים האתיים שחלים עליהם.
 8. אני אשאר ערני לאפשרות שיחול שינוי בערך המתקבל מיחסי האימון ובמקרה כזה, לשנות את מערכת היחסים או לעודד את המתאמן/הספונסר לחפש מאמן אחר, בעל מקצוע אחר או להשתמש במקור אחר.
 9. אני אכבד את זכותם של כל הצדדים לסיים את יחסי האימון, בכל רגע נתון בתהליך האימון  ומכול סיבה שהיא, בכפוף לתנאי ההסכם.
 10. אני אהיה רגיש להשלכות האפשריות לקיומם במקביל של מספר התקשרויות ומערכות יחסים עם אותו הלקוח וספונסר כדי להימנע ממצבים של ניגודי אינטרסים.
 11. אני אהיה מודע להבדלי מעמד בין הלקוח לביני שעלולים לגרום לבעיות הבנה/הקשר פסיכולוגיות, או תרבויות.
 12. אני אגלה למתאמן את התשלומים האפשריים והטבות אחרות שאקבל מהפניית הצד המתאמן לצד שלישי.
 13. אני אבטיח איכות מתמשכת ועקבית של תהליך האימון, ללא קשר לסכום או לדרך הפיצוי המוסכמת.

 

חלק 2 – אחריות לביצוע ולפרקטיקה הנוהגת

כאיש מקצוע ICF:

 1. אני אצמד לקוד האתי של הארגון בכל האינטראקציות. כשאהיה מודע להפרה אפשרית של הקוד על ידי או אכיר  בהתנהגות לא אתית של אחר, אני אעלה את הנושא בפני המעורבים בדבר. אם הדבר לא יפתור את העניין, אפנה לקבלת החלטה לגורם רשמי מוסמך.
 2. אני אדרוש היצמדות לקוד האתי מכול הסגל התומך.
 3. אני אתחייב למצוינות באמצעות התפתחות מקצועית, אישית ואתית.
 4. אני אכיר במגבלות האישיות שלי או בנסיבות שעלולות לקלקל או להתנגש או להפריע לביצועי האימון שלי או למערכת יחסי האימון. אחפש תמיכה כדי להגדיר אלו פעולות יש לנקוט ובמידת הצורך, אפנה מידית לקבלת הכוונה מקצועית רלבנטית. הדבר יכול לכלול גם השעיה או סיום של מערכת יחסי האימון.
 5. אני איישב כל ניגוד עניינים קיים או פוטנציאלי על ידי עבודה משותפת עם כל הצדדים המעורבים בכך, לחפש תמיכה מקצועית או להשעות באופן זמני את היחסים המקצועיים או לסיימם.
 6. אני אתחזק את הפרטיות של חברי הארגון ולהשתמש בפרטי הקשר שלהם (כתובות מייל, מספרי טלפון וכיו"ב) רק כפי שאושר על ידי הארגון או על ידי החבר עצמו.

 

חלק 3 – אחריות למקצועיות

כאיש מקצוע ICF:

 1. אני אציג באופן מדויק את כישורי האימון שלי, את רמת הכישורים והמומחיות, הניסיון, ההכשרה, ההסמכה ואת ההסמכות/הכרה/דרגות של הארגון.
 2. אני אצהיר, בכתב או בעל פה, הצהרות אמת מדויקות הנוגעות למה שאני מציע כ- ICF פרופסיונלס או למה שמוצע על ידי הארגון, מקצוע האימון וכל ערך אפשרי שלו.
 3. אני אתקשר ואצור מודעות עם אלה שצריכים להיות מודעים למחויבויות האתיות שהקוד יצר.
 4. אני אשא באחריות למודעות ולהגדרה של גבולות ברורים, נאותים ורגישים תרבותית שיחולו על המגעים הפיזיים והאחרים.
 5. אני לא אשתתף ולא אכנס למערכת יחסים רומנטית או מינית עם המתאמנים והספונסרים שלי. אני אהיה תמיד קשוב לכל רמה של אינטימיות מתאימה ונכונה למערכת היחסים. אני אנקוט בצעד הנכון כדי לטפל בנושא או לבטל את ההתקשרות האימונית.

 

חלק 4 – אחריות לחברה:

כאיש מקצוע ICF:

 1. אני אמנע מאפליה על ידי שמירה על הגינות ושוויון בכל הפעולות תוך כדי כיבוד של חוקים מקומיים ונהגים תרבותיים. הדבר כולל, בין השאר, אפליה על בסיס גיל, גזע, ביטוי מגדרי, אתניות, נטייה מינית, דת, מוצא לאומי, מוגבלות או מעמד צבאי.
 2. אני אכיר ואכבד את התרומות וזכויות הקניין הרוחני של אחרים, ואתבע בעלות רק על החומרים שלי. אני מבין שהפרה של כלל זה עלולה לחשוף אותי גם לנקיטת צעדים משפטיים על ידי צד שלישי.
 3. בניהול מחקר ובדיווח עליו אני אפעל בכנות ואעבוד בגבולות סטנדרטים מדעיים מוכרים, קווים מנחים ישימים אחרים ובגבולות כישוריי.
 4. אני אהיה מודע להשפעה שיש לי ולמתאמנים שלי על החברה. אני אדבק בפילוסופיה של  "עשיית הטוב" כנגד "הימנעות מרע".

 

חלק 5 – ההתחייבות האתית של איש מקצוע ICF:

כאיש מקצוע ICF ובהתאם לכללי ההתנהגות של הקוד האתי של ה-ICF, אני מאשר ומסכים בזאת למלא את החובות האתיות והחוקיות הנוגעות למתאמנים שלי, לספונסרים שלי, לעמיתיי ולציבור הרחב באופן כללי.

אם אפר חלק כלשהו מכללי קוד האתי של הארגון, אני מסכים שהארגון, על פי שיקול דעתו הבלעדי, יטיל עליי את האחריות להפרה. יתר על כן, אני מסכים שהאחריות שתוטל עלי על ידי ה-ICF בגין ההפרה האמורה עלול לגרור הטלת סנקציות כגון חובה להשתלמות נוספת באימון או השתלמויות אחרות או שלילה של דרגותיי ב-ICF או הפסקת חברותי בארגון.