אנחנו מחויבים לאמינות ולמהימנות, לפתיחות, לקבלה ולפעולה בהתאמה, יחד עם כל קהילת ICF בעולם, לתמוך באופן הדדי בערכים הבאים:

יושרה

אנו תומכים בסטנדרטים הגבוהים ביותר של מקצוע האימון ושל הארגון.

מצוינות

אנחנו קובעים ומפגינים סטנדרטים של מצוינות לאיכותו של האימון המקצועי, לכישורים ולמיומנויות המקצועיים.

שיתוף פעולה

אנחנו מעריכים קשר חברתי ובנייה קהילתית המתרחשת באמצעות שותפות ויצירת הישגים משותפת.

כבוד

אנחנו מכילים רבגוניות ומעריכים שונות ועושר של בעלי העניין שלנו בכל רחבי העולם. אנחנו נותנים עדיפות לאנשים מבלי להתפשר על סטנדרטים, מדיניות ואיכות.

 כללי האתיקה הם עקרונות מוסריים מנחים שמסמנים כיצד מאמנים אמורים לפעול  בהתאמה לערכי הליבה של ICF

למה אנחנו מצפים מחברי ICF כשהם נוהגים לפי הקוד האתי?

 כדי למצות ולהפיק את הטוב מכול אחד ממאמני ICF, חברי  ICF ומאמניו מתחייבים: